Konzervacija pojasa „akičara“ iz Riznice manastira Studenica

13. avgusta 2019. Drevna Studenica, Kultura, Naslovna0

Narodni muzej Kraljevo, već sedmu godinu, radi uređenju Riznice manastira Studenica, kroz niz projekata, koji predstavljaju faze postupnog rada, kako na uređenju prostora, tako i na konzervaciji materijala. Među mnogim vrednim predmetima je i pojas od kože, tzv. „akičar“ čiju je konzervaciju ove godine, obavila Narodna biblioteka Srbije.

Pojas od kože, s metalnim aplikacijama, ukrašen je poludragim kamenom, a nastao je u nekoj od balkanskih radionica, tokom XVIII veka. Formiran je tako što su na široki kožni pas aplicirane pravougaone pločice od bronze, prolamane u vidu zvezda. Ekseri s kružnim poluloptastim glavama, metalne rozete i krugovi, čine deo dekoracije, ali je glavna celina na prednjem delu. Načinjena je upotrebom poludragog kamena, ahata i karneola, smeštenim u metalne fasunge koji su raspoređeni tako da formiraju motiv krsta, a pojas je dopunjen livenim privescima u obliku točka sa krstom i kamenom u sredini. Po svojoj nameni, bio je ženski.

Pojas „akičar“, XVIII vek, Riznica manastira Studenica

Koža pojasa je bila presušena, osipala se i krunila, pa je Narodni muzej Kraljevo preuzeo predmet iz Studenice. Konzervacija je ugovorena sa Narodnom bibliotekom Srbije, koja je ekspertna za tretman kože, ali je uključen Narodni muzej u Beogradu, za konsultacije za metalne delove. Pojas je kompletno tretiran u Narodnoj biblioteci Srbije, čiji tim konzervatora su činili Tijana Vasiljević i Zvonimir Ratković , dok je preporuke za tretman metala dao Milan Čolović, konzervator Narodnog muzeja u Beogradu.

Izvor: Narodni muzej Kraljevo