Planina Radočelo

Radočelo je planina centralne Srbije, na levoj strani reke Ibar, oko 12 km zapadno od varošice Ušće. Radočelo je planinski venac koji se pruža pravcem severoistok – jugozapad u dužini od oko 15 km, izvijen prema jugoistoku.

Sa zapadne i severne strane, planina Radočelo je obuhvaćena dolinom reke Studenice, leve pritoke Ibra. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice, leve pritoke Ibra, raščlanjena je na visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču od 1643 metara na severozapadu i Vrhove od 1533 metara nadmorske visine na jugozapadu.

U jugozapadnom delu se Radočelo sastoji od gornjekarbonskih škriljaca, a u severnom od permskih peščara, dok su središnji delovi od peridotita i serpentina. Južno od masiva planine Radočela se nalazi selo Milići, nizvodno selo Brezova i manastir Studenica, dok se južno od njenog masiva nalaze prelepa sela Rudno i Devići.

Planina Radočelo je pretežno obrasla stoletnom četinarskom šumom, koja daje opojni miris smole i cvetnim mirisnim livadama, kakvih nema nigde.

Studenička Bogorodičina crkva je obložena mermerom sa planine Radočelo.

Izvor