Slava Donje Savine isposnice

16. oktobra 2019. Vesti, Foto0

Na praznik Pokrova Presvete Bogorodice proslavnjena je slava Donje isposnice Svetog Save.

Hram Bogorodičinog Pokrova nalazi se desetak kilometara severozapadno od manastira Studenice, u gustoj šumi, na putu kojim se od ušća Savošnice u Studenicu ide ka Gornjoj Savinoj isposnici. Prema predanju, to je zadužbina Nemanjinog najmlađeg sina, sv. Save. Ne postoje pisani izvori koji bi potvrdili narodno verovanje. Na starinu ovog kultnog mesta možda bi ukazivalo postojanje spratne konstrukcije, pri čemu je podrumska prostorija korišćena kao kosturnica, što je slučaj i sa Savinom isposnicom u Kareji.

Početkom XVII veka hram je doživeo svoju prvu obnovu – unutrašnjost je ukrašena freskama visokog kvaliteta koje se pripisuju najdarovitijem slikaru tog doba, Georgiju Mitrofanoviću. Godine 1815. isposnica je ponovo obnovljena – verovatno je tada nastao konak prislonjen uz severni zid hrama tako da čini sa njim neodvojivu celinu. Četiri godine docnije, zograf iz čuvene slikarske porodice, Aleksije Lazović, delimično je obnovio živopis i naslikao ikonostas koji i danas postoji.

Foto: Petar Đerković