Археолошки радови у манастиру Студеници

На простору између Краљеве цркве и цркве Светог Јована у манастиру Студеници, приликом радова Завода за заштиту споменика културе на одвођењу атмосферских вода (дренажи) којима руководи археолог Емил Цабунац, пронађено је, за сада, више од двадесет гробова.

Гробови припадају монашком гробљу, које се формирало на простору око Краљеве цркве и испред самог улаза у цркву Светог Јована. Досадашњим истраживањем утврђено је више типова гробова. Најчешћи тип је гробна конструкција формирана од вертикално постављених камених плоча израђених од врсте локалног зеленкастог камена (серпентинита). Поједине гробне коморе су биле наткривене сличним каменим плочама. 

Приликом чишћења неких гробова уочени су остаци дрвета, па се може закључити да су ове гробне коморе биле прекривене дрвеним даскама. Неки гробови такође садрже остатке дрвета и налазе гвоздених клинова, па се може претпоставити да су покојници били полагани у дрвене ковчеге. Важно је и откриће гроба у непосредној близини олтарске апсиде Краљеве цркве, чија је гробна конструкција била начињена од камених плоча истог зеленкастог камена (серпентинита) и мермера, а које су постављене тако да подсећају на кров на две воде.

Такође, током досадашњих истраживања откривени су гробови у којима су покојници полагани у раку без икакве конструкције, што представља најједноставнији вид сахрањивања.

 Радови су још увек у току.