Arhitektura manastira Studenice [video]

Manastir Studenica predstavlja jedinstveni skup sakralnih i svetovnih građevina nastalih u vremenu vladavine Nemanjića. U njenom središtu je remek-delo arhitekture s kraja 12. veka, monumentalni hram Bogorodice Dobrotvorke, zadužbina i grobna crkva osnivača dinastije Stefana Nemanje, Svetog Simeona Srpskog.