Голија добија ски центар

Скијалишта Србије расписала су јавну набавку техничке документације за развој ски центра Голија са пројектима развоја ЈП Скијалишта Србије.

Image by PIRO from Pixabay

Како је наведено у техничкој спецификацији тендера, важећим Планом детаљне регулације за Ски центар Голија на територији општине Ивањица уређује се подручје у површини од 262,67 ха у оквиру зоне планираног скијалишта и дела туристичке целине Одвраћеница на планини Голији, јер је ово подручје одређено као најпогоднија локација за иницијални развој туризма на подручју планине Голије.

Постојећим планом, објашњава се даље, предвиђене су само ски стазе и жичаре, док остали скијашки садржај није потпун, па је потребно урадити техничку документацију за изградњу планираног скијалишта Голија са разноврсним функцијама и садржајима.

Планирано је да се гради хотел и ресторан, управна зграда скијалишта, хангар и скијашка инфраструктура – нове ски стазе, систем вештачког оснежавања за све ски стазе и ски путеве, жичаре, ски-лифтови, ски полигон и летњи садржаји), као и едукативни центар.

У плану је и формирање полазних и крајњег чворишта скијалишта са улазима и ски терминалима, као и јавна комунална инфраструктура – градња улица, водовода, канализације, електро и ТТ инсталација.

Управна зграда скијалишта планирана је на 300-400 м2, у непосредној близини почетног ски платоа и техничке базе скијалишта. У оквиру управне зграде предвидети просторије за смештај јавних служби – здравствена станица, апотека, горска служба спасавања, простор за продају карата и слично.

Хотел ће се градити на локацији која ће омогућити колски прилаз са регионалног пута, а уједно и лак и брз прилаз скијаша ски стазама и жичари. Планиран је као четвороспратни објекат хотелско-апартманског типа, са рестораном и свим пратећим садржајима, а бруто површина једне етаже биће минимум 800 м2.

У плану је и један ресторан као независни објекат на адекватној локацији, капацитета који одговара потребама скијалишта.

Када је реч о едукативном центру, он је предвиђен као отворени простор који треба да садржи учионице, сале за пројекције, изложбени простор, и смештајни простор, а намена ће бити презентовање вредности Парка природе Голија у саживоту са системом скијалишта и могућношћу коришћења за школу у природи.

У плану је и вештачко оснежавање постојећих и планираних ски стаза. Систем за вештачко оснежавање треба да оснежи ски стазе укупне дужине око 10км.

Ски стазе И фазе система скијалишта, дужине 6км, потребно је повезати са ски стазама ИИ фазе дужине око 4км, на начин да се у систем скијалишта улази са новоизграђеног паркинга у близини регионалног пута или са полаза шестоседне жичаре, а наа деловима који су стамбено изграђени и имају локалне путеве, предвидети и пасарелу која може да омогући пролаз табача тежине од око 10 тона.

Ради употпуњавања зимског садржаја предвиђен је и ски полигон са покретном траком за обуку полазника, на благој падини у непосредној близини управне зграде.

Жичара са међустаницом полазиће са ски платоа на 1680 м надморске висине, у непосредној близини постојећег паркинга, до највише тачке скијалишта. Уз полазну станицу планиран је и додатни ски садржај попут ски рента, бифеа и сл.

За анимацију гостију у летњем периоду пројектоваће се и изградити и боб на шинама, са брзином спуштања максимално 40 километара на час, са минимално једним кружним делом инсталације и једним џампом, а пу плану је и дечје игралиште са најмање 10 елемената различитих активности.

Извор: еКапија