Језеро „Небеска суза“ на Округлици

Језеро „Небеска суза“ је једно од најлепших места које је природа подарила Србији. Налази се на планини Голији на надморској висини од 1450 м.

Jезеро „Небеска суза“ на Округлици,  формирано је у новије време, у пределу Великих ливада, у изворишном делу Јастребовачке реке (леве притоке Студенице). Налази се изнад пута Ивањица – Беле Воде и од њега је удаљено нешто више од једног километра идући путем тешко проходним за путничка возила. Језеро се налази на растојању мањем од 30 километара од Ивањице.

Настало је крајем осме деценије 20. века, после земљотреса у Румунији (1977). Лоцирано је на малој и не уређеној травнатој заравни са надморском висином од 1.495 метара. Неправилног је облика и представља површински највеће језеро у Моравичком крају. С обзиром да је новијег датума, потпуно је неистражено. Народ га је назвао „Небеска суза“.

Туристички потенцијали голијских језера су потпуно неискоришћени. Треба их искористити као привлачне локалитете Голије, уз поштовање режима њихове заштите. Језера, као природно добро, треба штитити од негативних антропогених утицаја.