Конзервација плаштанице Антонија Хераклејског

Завршена је конзервација драгоцене средњовековне тканине из Ризнице манастира Студенице, у Народном музеју у Београду

Детаљ плаштанице са именом дародавца Антона Хераклејског

Плаштаница Антонија Хераклејског, која се чува у Ризници манастира Студенице, jедна је од свега неколико сачуваних историјских тканина у баштини српског народа. Добила име према свом дародавцу, како је извезено на самом предмету, на грчком језику, у доњем десном углу: † Μνήσθητί Κ(ύρι)ε τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου σου ǁ ᾽Αντωνιουͨ Ηραχλεια(ς),  у преводу: „Помени, Господе, душу раба свога Антонија Хераклејског“. Сматра се да је Антоније Хераклејски био митрополит Хераклеје тракијске, и да је учествовао на унионистичким саборима у Ферари и Фиренци 1438-1439. године, тако да се предмет датује у крај XIV, прву половину XV века.

Плаштаница (σινδών) је платно у које је приликом погреба увијено тело Христово, тако да плаштанице имају извезено или насликано тело Христа непосредно по скидању са крста. Плаштаница Антонија Хераклејског припада химнографском типу плаштаница.

На површини у облику издуженог правоугаоника, чија је основа свила боје тамне вишње, извезено је позлаћеним сребрним, сребрним и свиленим концем разних боја и нијанси, тело Христово, које је скинуто са крста. Око њега је пет анђела, од којих су четири са рипидама и учествују у литургији, док пети лебди изнад тела Христовог показујући у небо, где ће се Господ узнети. Испод Христовог тела, између анђела, налази се натпис писан на грчком, али ћириличним диктусом: † Ώς ό ληστής όμολογώ σοι ǁ Μνήσθτί μου, Κ(ύρι)ε, ἐν τῆ βασιλεία σου ǁ ʼΑμὴν λέγω σοι σήμερον μετʼ ἐμοῦ ἐση ἐν τ₠ῷ Παραδείσῳ, односно „Као разбојник исповедам ти помени ме, Господе, у царству своме. Заиста ти кажем данас ћеш бити са мном у Рају“, цитат из Јеванђеља по Луки (23, 39-43). Око композиције је широка везена бордура с мотивом везених кругова, у којима се наизменично смењују крстови и свастике, док је између лозица.

Детаљ плаштанице са ликом Христа

Првобитној тканини са златовезом додат је оквир од брошираног сомота. Броширање металним концем на сомоту тканом са више од једне боје, у овом случају црвеном, жутом и плавом, представља врхунац техничког достигнућа и уметничке префињености. Оба текстила представљају јединствену целину.

Конзервација овог изузетно драгоценог предмета започела је 2014. године, у Народном музеју у Београду. Укључивала је опсежан истраживачки, мултидисциплинарни приступ, како би били истражени сви материјали од којих је Плаштаница направљена, као и они који су употребљени за декорацију, али и историјска позадина самог предмета и његовог дародавца. Пројектом је руководила Жељка Темерински, музејски саветник и конзерватор Народног музеја у Београду. У последњој фази конзервације током 2019. године, као сарадници укључили су се конзерватори за текстил: Марија Лабудовић Пантелић (Музеј примењене уметности у Београду), Милица Мирковић (Етнографски музеј у Београду) и Марина Костић, спољни сарадник.

Детаљ плаштанице са ликом анђела

У међувремену, за Плаштаницу је направљена посебна клима витрина, која обезбеђује оптималне конзерваторске услове за њено трајно чување у манастиру Студеници. Сви ови пројекти реализовани су координацијом Народног музеја Краљево, који од 2012. године систематски ради на уређењу Студеничке ризнице и бризи о њеном материјалу. Пројекте у континуитету финансира Министарство културе и информисања Републике Србије.

Извор: Народни музеј Краљево