Konzervacija plaštanice Antonija Heraklejskog

1. novembra 2019. Vesti, Drevna Studenica, Istorija, Kultura0

Završena je konzervacija dragocene srednjovekovne tkanine iz Riznice manastira Studenice, u Narodnom muzeju u Beogradu

Detalj plaštanice sa imenom darodavca Antona Heraklejskog

Plaštanica Antonija Heraklejskog, koja se čuva u Riznici manastira Studenice, jedna je od svega nekoliko sačuvanih istorijskih tkanina u baštini srpskog naroda. Dobila ime prema svom darodavcu, kako je izvezeno na samom predmetu, na grčkom jeziku, u donjem desnom uglu: † Μνήσθητί Κ(ύρι)ε τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου σου ǁ ᾽Αντωνιουͨ Ηραχλεια(ς),  u prevodu: „Pomeni, Gospode, dušu raba svoga Antonija Heraklejskog“. Smatra se da je Antonije Heraklejski bio mitropolit Herakleje trakijske, i da je učestvovao na unionističkim saborima u Ferari i Firenci 1438-1439. godine, tako da se predmet datuje u kraj XIV, prvu polovinu XV veka.

Plaštanica (σινδών) je platno u koje je prilikom pogreba uvijeno telo Hristovo, tako da plaštanice imaju izvezeno ili naslikano telo Hrista neposredno po skidanju sa krsta. Plaštanica Antonija Heraklejskog pripada himnografskom tipu plaštanica.

Na površini u obliku izduženog pravougaonika, čija je osnova svila boje tamne višnje, izvezeno je pozlaćenim srebrnim, srebrnim i svilenim koncem raznih boja i nijansi, telo Hristovo, koje je skinuto sa krsta. Oko njega je pet anđela, od kojih su četiri sa ripidama i učestvuju u liturgiji, dok peti lebdi iznad tela Hristovog pokazujući u nebo, gde će se Gospod uzneti. Ispod Hristovog tela, između anđela, nalazi se natpis pisan na grčkom, ali ćiriličnim diktusom: † Ώς ό ληστής όμολογώ σοι ǁ Μνήσθτί μου, Κ(ύρι)ε, ἐν τῆ βασιλεία σου ǁ ʼΑμὴν λέγω σοι σήμερον μετʼ ἐμοῦ ἐση ἐν τ₠ῷ Παραδείσῳ, odnosno „Kao razbojnik ispovedam ti pomeni me, Gospode, u carstvu svome. Zaista ti kažem danas ćeš biti sa mnom u Raju“, citat iz Jevanđelja po Luki (23, 39-43). Oko kompozicije je široka vezena bordura s motivom vezenih krugova, u kojima se naizmenično smenjuju krstovi i svastike, dok je između lozica.

Detalj plaštanice sa likom Hrista

Prvobitnoj tkanini sa zlatovezom dodat je okvir od broširanog somota. Broširanje metalnim koncem na somotu tkanom sa više od jedne boje, u ovom slučaju crvenom, žutom i plavom, predstavlja vrhunac tehničkog dostignuća i umetničke prefinjenosti. Oba tekstila predstavljaju jedinstvenu celinu.

Konzervacija ovog izuzetno dragocenog predmeta započela je 2014. godine, u Narodnom muzeju u Beogradu. Uključivala je opsežan istraživački, multidisciplinarni pristup, kako bi bili istraženi svi materijali od kojih je Plaštanica napravljena, kao i oni koji su upotrebljeni za dekoraciju, ali i istorijska pozadina samog predmeta i njegovog darodavca. Projektom je rukovodila Željka Temerinski, muzejski savetnik i konzervator Narodnog muzeja u Beogradu. U poslednjoj fazi konzervacije tokom 2019. godine, kao saradnici uključili su se konzervatori za tekstil: Marija Labudović Pantelić (Muzej primenjene umetnosti u Beogradu), Milica Mirković (Etnografski muzej u Beogradu) i Marina Kostić, spoljni saradnik.

Detalj plaštanice sa likom anđela

U međuvremenu, za Plaštanicu je napravljena posebna klima vitrina, koja obezbeđuje optimalne konzervatorske uslove za njeno trajno čuvanje u manastiru Studenici. Svi ovi projekti realizovani su koordinacijom Narodnog muzeja Kraljevo, koji od 2012. godine sistematski radi na uređenju Studeničke riznice i brizi o njenom materijalu. Projekte u kontinuitetu finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Izvor: Narodni muzej Kraljevo