Конзерваторско – рестаураторски радови у манастиру Студеница

Извођење конзерваторско-рестаураторских радова у манастиру Студеница у овој години обухвата завршетак археолошких истраживања пирга који је датован у рани 15. век, са конзервацијом, делимичном обновом и презентацијом унутар манастирског комплекса, радове на санацији кровних конструкција и препокривању Савине трпезарије и Ризннце, обнову дрвене прилазне конструкције у Горњој испосници Светог Саве, као и уређење винског подрума у конаку из 18. века.

Археолошки остаци источног и јужног зида пирга из прве половине 15. века откивени су у северном делу комплекса допунским археолошким истраживањима обављеним током 2014. године, који су у наредној години конзервирани и делимично обновљени. Траса западног зида пирга остала је скривена испод савременог бетонског плочника, а његовим уклањањем откривена је оригинална траса западног зида пирга, над којом је извршена делимична обнова у висини око 3.5 м, чиме је коначно уобличен и презентован корпус ове значајне грађевине. На простору испред пирга откривен је и западни зид грађевине 6 са краја 12. века, а источни и јужни зидови откривени су још 1990. године. Овим радовима заокружено је истраживање и презентација остатака старијих манастирскиг грађевина у североисточном делу манастирског комплекса.

Радови на санацији кровних конструкција Савине трпезарије који су у току предвиђају потпуну замену кровних рогова и подрожњача ка спољашњој страни манастирског комплекса и делимичну замену са унутрашње стране. Пропадање кровних конструкција настало је услед дугогодишњег клизања ћерамиде и продирања атмосферских вода, које су угрозиле целокупан дрвени конструктивни склоп Савине трпеарије. У току је замена оштећених дрвених елемената кровне конструкције и припрема дашчане подлоге за постављање нове специјалне ћерамиде за рестаураторске радове на историјским објектима, чиме ће се вратити аутентичан изглед, а уједно и трајно заштитити Савина трпезарија и манастирска ризница.

Један од посебних подухвата који се изводи у овој сезони чине радови на обнови прилазне конструкције Горње испоснице Светог Саве. Услед сталне изложености спољним атмосферским утицајима и немогућности одржавања, дрвена конструкција се деформисала и пропала. У току су радови на изради дрвене конструкције и мањег монтажног објекта који ће бити замењени, као и санирање камених стубаца ињектирањем са делимичним презиђивањем. Овим радовима претходила је организација радова, а пренос скеле и материјала ће се спровести на коњима због тешке приступачности самој локацији, што представља посебан подвиг и почетак коначне реализације овог значајног пројекта.

Формирање винског подрума у конаку из 18. века представља посебан допринос презентацији Студенице кроз ову специфичну историјску функцију имајући у виду да манастир Студеница у својим поседима има и винограде и производњу вина у александровачкој жупи који ће у овом подруму на адекватан начин бити презенована и доступна за дегустацију.

У изузетној сарадњи манастира Студенице, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Завода за заштиту споменика културе из Краљева, а уз финанасијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије биће спроведени сложени и важни радови на обнови, конзервацији, презентацији, ревитализацији и заштити читавог корпуса различитих грађевина који ће унапредити целокупну слику манастира Студеница.

Извор: Манастир Студеница