Културна и природна богатства резервата биосфере Голија – Студеница

У оквиру манифестације Дани европске Баштине 2017 у Народном музеју Краљево,у петак 22. септембра у 19:30, биће приређено предавање под називом Културна и природна богатства резервата биосфере Голија – Студеница, проф. Милана Жарковића. Будући да су Дани европске баштине ове године обележени темом „Културно наслеђе и природа”, нa овај начин Народни музеј Краљево се прикључује обележавању заједничке теме на нивоу Европе.

Манифестација „Дани европске баштине” део је велике европске манифестације Савета Европе и Европске Комисије, којом се сваког септембра представља наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, традиције, обичаја.

Министарствo културе и информисања, као координатор програма Дана европске баштине у Републици Србији, одлучило је да овогодишња тема буде „Наслеђе и природа: лепеза могућности“. Србиja сe тако прикључилa инициjaтиви Сaвeтa Eврoпe дa „Дaни eврoпскe бaштинe“ нa eврoпскoм нивoу буду oбeлeжeни зajeдничкoм тeмoм „Heritage and Nature’’-’’Нaслeђe и природа“.

Парк природе “Голија” сврстан је у I категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Због изузетне очуваности изворних природних али и културних вредности, на предлог Завода за заштиту природе Србије, MAB/UNESCO комитет 2001. године, у оквиру Парка природе Голија прогласио је Резерват биосфере Голија-Студеница, површине 53.804 ha.Према Унесковом програму „Човек и биосфера”, резервати биосфере су подручја копнених или приобалних екосистема која су међународно призната унутар тог програма.

У границама Парка природе Голија до сада су заштићени: Строги природни Резерват Јанков камен, Строги природни Резерват изнад Љутих Ливада, Природни простор око непокретног културног добра манастира Студеница и Споменик природе Стабло Зеленике у порти манастира Студеница.

Голија има и своју културну баштину коју чине средњевековни манастири Студеница и Сопоћани који су уписани у Листу светске културне баштине и природних реткости.

Посебно је важно упознавање деце и младих са значајем наслеђа, могућностима одрживог коришћења, очувања и презентације.

Извор: Народни Музеј Краљево