Manastir Studenica: Konzervatorsko-restauratorski radovi u naosu

25. septembra 2017. Aktuelno, Drevna Studenica, Kultura, Naslovna0

Manastir Studenica je objekat od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, deo svetske kulturne baštine, pod zaštitom Unesko-a, a freske koje ima su najvredniji ali i najugroženiji deo ove celine.

Projekat celokupnih radova na zaštiti i obnovi slikarstva u Bogorodičinoj crkvi u Studenici Republički zavod za  za zaštitu spomenika kulture započeo je 1994.g. Neujednačeni priliv novca i višegodišnji nedostatak sredstava doprineli su da se radovi odvijaju  sa prekidima i sporo. Nakon višegodišnje pauze radovi su nastavljeni 2006. i u narednih 11 godina veoma uspešno su završeni na oko 40% ukupne površine zidnog slikarstva. Finansirani su od strane Ministarstva za kulturu Republike Srbije, uz jednokratnu pomoć donacije Vlade Sjedinjenih Američkih Država i njihove ambasade u Beogradu, kao i uz pomoć donacija pojedinaca  prijatelja manastira.

Freske u Bogorodičinoj crkvi su potpuno konzervirane  i restaurisane u severnom i južnom paraklisu i unutrašnjoj priprati. Ovi radovi su trajali 6 sezona, od 2006. do 2011. kada su otpočeli  radovi na slikarstvu u naosu, koji je i glavni deo crkve a gde se nalaze najstarije freske u ovom objektu. Do sada je ovde zaštićeno i obnovljeno slikarstvo u oltarskoj apsidi, trijumfalnom luku i na istočnom zidu naosa.

Od kako su otkrivene pre 70 godina freske u naosu još uvek nisu u celini tretirane i zaštićene. Radovi se uspešno odvijaju predhodnih godina mada sa konstantno umanjenim sredstvima. Zaštita i obnova fresaka Bogorodičine crkve u Studenici odvijala čak se i predhodne sezone kada su sredstva iz državnog budžeta sasvim izostala. Uz pomoć volontera koji su se u velikom broju prijavili završen je retuš na istočnom zidu naosa, a konsolidovan je i plombiran deo ugroženog živopisa na severnom i južnom zidu. Osim mladih stručnjaka veliki doprinos nastavku radova prošle sezone dali su svojim učešćem bez nadoknade i iskusni konzervatori koji su predhodnih sezona bili u ekipi. Oni su svako prema mogućnostima proveli neko vreme u Studenici radeći delikatnije faze rada za koje je bilo potrebno veće iskustvo.

Presudan doprinos svim  tim naporima, a u granicama svojih ograničenih mogućnosti dao je  manastir Studenica obezbeđujući putne troškove, ishranu i smeštaj za volontere.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i ove sezone realizuje još jednu fazu radova na zaštiti i obnovi živopisa u Bogorodičinoj crkvi u manastiru Studenica.

Prema planu za 2017. biće urađeni konzervatorsko-restauratorski radovi na kompoziciji Uspenje Bogorodice i okolnim zonama na severnom zidu u podkupolnom prostoru.

U toku je konsolidacija raslojenog srednjovekovnog maltera, obrada oštećenja i plombiranje na oko 100 m2 teško oštećenog slikarstva. Ovo je delikatan i zahtevan postupak, a na jednom kvadratnom metru ima između 150 i 400 oštećenja, a svako pojedinačno se tretira već utvrđenim proverenim postupcima. Za ovaj minuciozan rad potrebno je umeće, stručnost i smirenost tako da  ekipu restauratora    čine školovani stručnjaci sa iskustvom ali i sa prirodnim preduslovima i sklonostima za ovu vrstu posla.

Svaki postupak kao i rezultat koji se očekuje isplaniran je unapred, predviđen već postojećim projektom i zabeležen u foto i tehničkoj dokumentaciji o radovima.

Ove godine smo svi posebno motivisani zbog toga što  je u planu da se završe radovi na jednoj izuzetnoj celini, a to je kompozicija Uspenje Bogorodice koja spada u najreprezentativnije delo 16.veka. Ovu fresku do sad nije bilo moguće sagledati u celini zbog guste mreže oštećenja kojima je površina slike pokrivena. Planirano je takođe da se uradi retuš i rekonstrukcija nedostajućih površina. Tako će po prvi put posle 170 godina, kada skele ove godine u novembru budu sklonjene, moći da se sagleda obnovljeno ovo vrhunsko delo koje pripisuju zografu Longinu. Osim toga biće konzerviran i natpis koji svedoči o nastanku ove i okolnih fresaka koje su nastale tokom obnove u 16.v. Takođe će u velikoj meri biti konzervirane i okolne freske iz 13.veka kao što je napr. Arhiđakon Stefan na  kojoj je još uvek sačuvana pozadina obojena tkzv. vizantijsko plavom kao i zlatni natpisi.

Svi istorijski slojevi freskopisa kojima obiluje ova celina, biće sanirani, zaštićeni i vizuelno sagledivi nakon ovih radova.

Radove finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije a izvođač radova je firma KOTO.

Uz blagoslov i širokogrudu toplinu igumana studeničkog Tihona radovi na zidnom slikarstvu u Bogorodičinoj crkvi su na dobrom putu da budu privedeni kraju, ali samo ukoliko bi se i ulaganja  od strane države povećala i ustalila kroz redovno finansiranje. Tako bi bilo moguće intenzivirati radove, samim tim bi rezultati pre bili vidljivi a dragoceno nasleđe Studenice zaštićeno i obezbeđeno za buduće naraštaje.

Autor projekta i konzervatorski nadzor mr Stojanka Samardžić, slikar-restaurator, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd

STRUČNA EKIPA:

 1. GORDANA JAKOVLJEV,  dipl. konzervator- restaurator
 2. VESNA ČANAK, dipl. slikar-restaurator
 3. SUZANA ZLATARIĆ, dipl.konzervator- restaurator
 4. MILICA ANĐELIĆ, dipl. konzervator- restaurator
 5. VLADIMIR MARKOSKI, dipl. konzervator- restaurator
 6. LUKA DEDIĆ, dipl. slikar
 7. NENAD BOGOJEVIĆ , dipl. konzervator- restaurator
 8. MARIJA PEŠANOVIĆ, dipl. konzervator- restaurator
 9. JELENA SIMIĆ, master konzervator- restaurator
 10. DRAGANA VIĆENTIJEVIĆ, master konzervator- restaurator
 11. SELENA JUNAČKOV, master konzervator- restaurator
 12. JOVANA JOVANOVIĆ, master konzervator- restaurator
 13. MILANA JOVANOVIĆ, master konzervator- restaurator
 14. ANASTASIJA JOVIČIĆ, master konzervator- restaurator
 15. STANICA MLADENOVIĆ, master konzervator- restaurator
 16. MARIJA VRANIĆ, master konzervator- restaurator
 17. ILIJA ANDRIĆ, student druge godine konzervacije i restauracije  FPUD