Manastir Studenica pod snežnim pokrivačem

26. januara 2017. Drevna Studenica, Foto0

Mogao bi čovek stati dovek ovde gde kamen na nebo miriše

dok razum sluša šta govori duša, osećaš kako svetinja diše…

Vazduh, spokoj, tišina – u trenutku vas dovode u stanje duševnog mira u kome ostajete sve vreme boravka u krugu manastira, a i dugo posle toga.

Foto: Milena Dugalić