Планина Радочело

Радочело је планина централне Србије, на левој страни реке Ибар, око 12 км западно од варошице Ушће. Радочело је планински венац који се пружа правцем североисток – југозапад у дужини од око 15 км, извијен према југоистоку.

Са западне и северне стране, планина Радочело је обухваћена долином реке Студенице, леве притоке Ибра. Долинама десних притока Студенице и изворишних кракова Брвенице, леве притоке Ибра, рашчлањена је на високе косе и већа узвишења: Кривачу од 1643 метара на северозападу и Врхове од 1533 метара надморске висине на југозападу.

У југозападном делу се Радочело састоји од горњекарбонских шкриљаца, а у северном од пермских пешчара, док су средишњи делови од перидотита и серпентина. Јужно од масива планине Радочела се налази село Милићи, низводно село Брезова и манастир Студеница, док се јужно од њеног масива налазе прелепа села Рудно и Девићи.

Планина Радочело је претежно обрасла столетном четинарском шумом, која даје опојни мирис смоле и цветним мирисним ливадама, каквих нема нигде.

Студеничка Богородичина црква је обложена мермером са планине Радочело.

Извор