Posveta Svetoj Anastasiji [video]

12. oktobra 2018. Vesti, Video, Kultura, Pesme o Studenici0

U okviru akcije „Obnovimo sebe, podignimo Stupove“ objavljena je pesma „Sveta Anastasija Srpska“, posvećena majci svih Srba, Svetoj Anastasiji Nemanjić.

Ona se odrekla ovozemaljskog života i zamonašila se, a njene mošti počivaju u Studenici, zajedno sa moštima njenog supruga Svetog Simeona i sina Stefana, prvog srpskog kralja.

Tekst pesme „Sveta Anastasija Srpska“ napisala je Maja Kovačević, majka jedanaestoro dece, koja je rekla da joj je vodilja bila velika ljubav prema toj svetiteljki:

– Ponekad imam osećaj da sam pesmu samo zapisala, a da je ona i vekovi koji su prošli, pesmu napisala.

Muziku je komponovala popadija Violeta Sandić, a pesmu su otpevali vokalni ansambl „Beli anđeo“ i pevnica „Stupovi“. Katarina Božić je istakla da joj je bila velika čast i obaveza kada joj je ponuđeno da baš ona otpeva  prvu pesmu o ovoj svetoj ženi i majci.

 

U starome Rasu na carskome dvoru, svijala je majka gnezdo svojih ptića,

hranila je majka svoju svetu lozu, svetorodnu lozu carskih Nemanjića.

Majka svetog Save vekovima sija sveta Anastasija.

 

Opet beli golub svoja krila širi, leti prema nebu jedan hram da vidi,

u hramu je ovom ona davno bila, molitve je svoje Bogu uznosila.

Majka svetog Save svetim hramom sija sveta Anastasija.

 

Molila je Boga da se Srbi slože, i danas se moli pomozi nam Bože,

evo ja te molim sada kao dete, da me štite majko tvoje ruke svete.

Majka svetog Save celom Srpstvu sija sveta Anastasija.

 

Njene svete mošti ovde su doneli, jer su nju Srbi iskreno voleli,

u svetome hramu ona sada spava, Studenicu sunce zbog nje obasjava.

Majka svetog Save Studenicom sija sveta Anastasija.

 

Bogorodica je zaštitnica njena, sveta monahinja a i sveta žena,

majka svetog Save to je bila ona, starim Rasom bruje studenička zvona.

Majka svetog Save starim Rasom sija sveta Anastasija.

 

Odjekuju zvona na svetome hramu, sećaju na jednu svetu srpsku majku,

Anastasija je zavet nama dala da se srpski narod nikad ne razdvaja.

Majka svetog Save svim majkama sija sveta Anastasija.

 

U našim srcima ona večno živi, i svaka se Srpkinja majci svetoj divi,

jer je ona bila majka svetog Save, majka Nemanjića svete loze slavne.

Majka svetog Save svetim Savom sija sveta Anastasija.