Sa visine

Pesme o Studenici0

E, da sam siva soko ptica,

tamo gde je Isposnica,

pa da gledam sa visine,

i preletim te planine,

manastire i doline,

da sletim na jake stene,

zadužbine od Jelene.

*

Da pogledam Studenicu,

i klisuru od Brevine,

divlju reku od Devića,

niz dolinu sve do Ušća,

nad ibarskom brzom vodom,

da osetim te mirise,

jorgovana koji vise.

*

Dok mi vetar krila vije,

iznad šuma, sa Golije,

letim preko lepih sela

Crkvine i Radočela.

*

Pa da čujem staru pesmu:

Oj vekovna šumo gusta,

nikad nisi bila pusta,

projahana na konjima,

s devojkama u mislima!

***

Autor: Dragan Raskov Milošević