Savina kuća tišine

Video0

Trista metara iznad tla, na vertikalnoj kamenoj litici nad kanjonom Studenice, već osam vekova kao ogromna košnica visi građevina Gornje isposnica Svetog Save. Od vremena Nemanjića do danas ona je za monahe mesto tihovanja i najvećih asketskih podviga. Vernici i sada, kao i pre osam vekova, sa strahopoštovanjem pešače uskom planinskom stazom da se pomole i zahvate vodu sa izvora u pećini gde se podvizavao Sveti Sava.