Субвенције за пољопривредна газдинства

Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом да је Градско веће града Краљева донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева који обухвата подстицајне мере: регрес за вештачко осемењавање и регрес премије за осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња

Преузимање и подношење захтева за наведене мере са пратећом документацијом почев од 8.05.2017. године, обављаће се на шалтеру број 5 Градске управе града Краљева,  радним даном од 8-12 сати.

Ради боље информисаности носиоца пољопривредних газдинстава Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева, захтеви, документација, период за који се подносе захтеви и рокови за подношење налазе се на званичном сајту града Краљева. [погледати овде]

Извор