Velika subota u Studenici [foto]

16. aprila 2017. Aktuelno, Naslovna, Foto0

U Veliku subotu sovršavamo Pogrebenje Božanskog tela i silazak u ad Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, kojim je obnovio ljudski rod od truleži i preveo ga u život večni.

Na Veliku Subotu, telom u grobu, a dušom u Adu, Hristos je razrušio vrata pakla. Smrt koja je do tada vladala nad preminulim dušama, pobegla je od Spasitelja. Tada je Gospod duše pravednika iz Ada uveo u Rajska naselja.

Foto:  Dušan Novaković