Park prirode „Golija“ [video]

29. decembra 2018. Video, Prirodne lepote, Turizam0

Golija je planina na kojoj još ima mesta na koje ljudska noga nije kročila. Onome koji dođe sa strane, Golija prija, a onaj koji živi tu mora da se dovija za goli život kako bi opstao na ovoj ženskoj planini, koja je sa svih strana okružena muškim planinama: Javorom, Zlatarom, Kopaonikom, Mučnjem i Jadovnikom. Golija gleda sa visine te planine koje je okružuju. Može joj se, jer ju je UNESKO jedinu u Srbiji proglasio rezervatom biosfere. Na celoj zemljinoj kugli samo je 400 takvih mesta.