Digitalna Studenica

Tokom 2018. godine realizovan je projekat „Digitalna Studenica“ u okviru kog je izvršena digitalna nadgradnja manastirskog kompleksa i kreirana savremena interaktivna postavka u vizitorskom centru, odnosno trpezariji Sv. Save. Pomoću novih medija i tehnologija stvorena je obrazovno-informaciona platforma koja na zanimljiv i inovativan način predstavlja znamenitosti i kulturno-istorijsko nasleđe ovog manastirskog kompleksa.

Autor koncepta i postavke je Marko Todorović.

Na ulazima u manastirski kompleks su postavljene interaktivne info table sa osnovnim informacijama o projektu i uputstvom za upotrebu aplikacije.

Eksponati na stolovima u trpezariji / vizitorskom centru su stilizovane kompozicije u osnovi sastavljene od drvenih dasaka i kamenih ploča karakterističnih za pripremu i služenje hrane, odnosno interaktivnih elemenata na kojima se serviraju informacije u proširenoj stvarnosti. Ideja je da se posetioci, na stolovima u trpezariji Svetog Save, simbolički posluže sa virtuelnom / duhovnom hranom, odnosno audio-vizuelnim narativima o nastanku, arhitekturi i umetnosti manastira Studenice. Posebno se ističe trodimenzionalna animacija Svetog Save koja je, po uzoru na lik sa freske, kreirana za proširenu i virtuelnu stvarnost …

Apstraktni pejzaži, odnosno motivi tla sa pozadinom i oreolima koji asociraju na pejzaže sa suncem, finalno značenje dobijaju upotrebom aplikacije i pojavom svetaca iz loze Nemanjića u proširenoj stvarnosti. Marko Todorović ih je kreirao pažljivim odabirom motiva sa fresaka, od kojih je napravio realne vizualizacije i uputstva na osnovu kojih su naslikane, a zatim je uklapanjem animiranih fresaka svetaca u proširenoj stvarnosti stvorio finalne kompozicije, odnosno audio vizuelne doživljaje kroz koje posetioci upoznaju svakog od predstavljenih Nemanjića …

VR vertikala je koncept kreiran sa idejom da se pomoću HTC Vive naočara za virtuelnu stvarnost posetiocima omogući doživljaj simboličkog uzdizanja, odnosno vertikalno  VR 360 video penjanje unutar i iznad Bogorodičine crkve. VR sekvenca se sastoji iz tri scene. Nakon besede Svetog Save, vertikalno kretanje unutar kompjuterski generisane crkve pruža mogućnost da se iz drugačije vizure sagledaju fizički nedostupne freske, dok video snimak napravljen pomoću drona sa 8K 360 kamerom predstavlja panoramu manastirskog kompleksa iz vazduha …

Zajedno sa 3D modelima i animacijama, brojne fotografije i kratki filmovi predstavljaju znamenitosti manastira u okviru interaktivnog kataloga Digitalna Studenica.

Pored kreativne izrade i digitalne nadgradnje eksponata u okviru projekta su realizovana i tehnička rešenja koja predstavljaju kako tehnologija proširene stvarnosti na kvalitetan način moze da obogati postojeći doživljaj pojedinih objekata i unapredi prezentaciju kulturno istorijskog nasleđa. Slabo vidljivi arhitektonski crteži, urezani na severnoj fasadi Bogorodičine crkve, se pomoću aplikacije pojavljuju u celini, zajedno sa 3D modelima objekata za koje predstavljaju osnovu. Takođe, replika sunčanog sata otkriva priču o nastanku i upotrebi u srednjem veku .

Produkcija: LiveViewStudio

Fotografije: Marko Todorović