Manastir Studenica obnavlja vinogorje u Župi Aleksandrovačkoj

3. februara 2017. Drevna Studenica, Zanimljivosti0

Opština Aleksandrovac i javno komunalno preduzeće „Aleksandrovac“ pomogli su manastiru Studenica da započne radove na podizanju vinograda u mesnoj zajednici Stanjevo.

U srednjem veku manastir Studenica imao je posede u Župi, sve do druge polovine 19. veka.

Sveštenici Svetozar Popović i Marko Bogdanović napisali su letopis Crkve aleksandrovačke u srezu Župskom, okrugu Kruševačkom. Ovaj letopis vođen je  u Aleksandrovcu od 1. januara 1900. do 12. jula 1914. godine. U njemu se kaže da je Aleksandrovačka crkva bila metoh manastira Studenice.

Od pre nekoliko godina ovaj manastir ponovi ima posed u Župi Aleksandrovačkoj.

Na novom posedu u Župi do sad je rastao korov a uskoro će na njemu biti podignut vinograd.

Izvor