Ponovo je zasijalo zlato na studeničkom Raspeću

28. aprila 2020. Vesti, Kultura, Naslovna0

Tokom 2019. godine završena je još jedna radna sezona konzervatorsko-restauratorskih radova na freskama u Bogorodičinoj crkvi u Sudenici. Brojna vidljiva i nevidljiva oštećenja na površini freske kao i u dubokim pukotinama zidova, tragovi su vremena, stradanja i trajanja.

Zaštitom i učvršćivanjem ovih mesta produžen je vek ovom vrednom slikarskom ostvarenju iz 13.veka.
Zamenom starih plombi i čišćenjem naslaga različitog porekla koje su prekrivale osetljive oslikane površine, vraćen je nekadašnji kolorit svuda gde freska nije sasvim uništena.

Zahvaljujući posebnim delikatnim i postupnim zahvatima čišćenja, koji su sprovedeni na površinama oreola, ponovo sija zlato koje je bilo prekriveno slojevima čađi i krečnih naslaga.

Monumentalna kompozicija Raspeće Isusa Hrista najvažniji je deo jedinstveno ostvarene umetničke celine kao što je Bogorodičina crkva, koja svojim postojanjem svedoči o visokim uzorima, načelima i stremljenjima njenih ktitora.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Autor i rukovodilac projekta  mr Stojanka Samardžić, konzervator-restaurator, stručni savetnik

Stručna ekipa konzervatora-restauratora:
Gordana Jakovljev, rukovodilac stručne ekipe za firmu KOTO
Vesna Čanak, Nenad Bogojević, Marija Pešanović, Dragana Protić, Luka Dedić, Vladimir Markoski, Suzana Zlatarić, Mirko Odalović, Milica Anđelić, Jovana Jovanović, Stanica Mladenović, Anastasija Jovičić, Milana Jovanović, Strahinja Đorđević, Tijana Knežević, Magdalena Drobnjaković
Jelena Simić

Studenti osnovnih i master akademskih studija Studijskog programa konzervacija i restauracija Fakultet primenjenih umetnosti – Beograd, odsek Konzervacija i restauracija
Pavle Đajić, Kristina Ponjavić, Milena Stojković
Tijana Tošković, Vanja Velisavljev, Aleksandra Pavlović,
Marija Curk, Tijana Lekić, Isidora Ljubisavljević