Студеница у очима Софије Ракиџић

Студије и вишегодишње искуство на теренима, односно рад на конзерваторско-рестаураторским пројектима омогућили су Софији Ракиџић контакт са српском сакралном уметношћу, што је значајно утицало на њен ликовни израз.

Купола – серија радова, дневник скица, уљани пастел на папиру, 20 x 30 cm

То се пре свега односи на манастир Студеницу, који постаје извор инспирације за серију радова, насталих у протеклих годину дана. Захваљујући дневнику скица, које су делимично настајале на лицу места, а делимично помоћу фотографија, креирана је серија цртежа већег формата. Бележењем и описивањем предела који окружују манастир Софија је трагала за начином провлачења сакралних мотива суптилнијим (употребом инверзне перспективе при приказивању архитектонских објеката; сликањем бедема који окружују цркву у првом плану) или директнијим приступом (постављањем крста у централни део композиције; приказивњем саме цркве као централног мотива и сл.), који би дали специфичан карактер типичном пејзажу. Поред тога, атмосферу коју пружају простори изложени девастацијама времена дају инспирацију да се исти амбијент конзервира, сачува кроз сећање бележењем духовног, узвишеног и пролазног утиска који млада уметница покушава да пренесе на папир.

Магла, уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Без назива, уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Зора, уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Бденије, уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Испосница, диптих, уљани пастел на папиру, 100 x 140 cm
Стаза, диптих, уљани пастел на папиру, 100 x 140 cm
Бедеми, уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Кућа тишине, уљани пастел на папиру, 120 x 70 cm
Врх,уљани пастел на папиру, 100 x 70 cm
Кула, комбинована техника на платну, 28 x 30 cm
Средина, комбинована техника на платну, 20 x 20 cm
Утрина, комбинована техника на платну, 28 x 30 cm

Биографија

Софија Ракиџић је рођена 1995. године у Београду. Завршила је XIII београдску гимназију. Основне академске студије завршава 2019, а мастер академске студије 2020. године на Факултету примењених уметности у Београду, на одсеку за конзервацију и рестаурацију слика и уметничких дела на папиру. Докторске уметничке студије уписује 2020. године наистом факултету у оквиру студијског програма примењене уметности и дизајн. 2021. године добија звање истраживача–приправника напредметима Анатомско цртање 1 и 2 на Факултету примењених уметности, финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Од 2015. године активно излаже на групним жирираним изложбама и учествује у ликовним радионицама и колонијама у земљи и иностранству. 2019. године је приредила самосталну изложбу цртежа под називом Одраз у Оставинској галерији у Београду. Исте године је била члан конзерваторско-рестаураторске екипе при радовима на обнови зидног сликарства цркве Светог Томе у Жуковици (Црна Гора), а 2020. и 2021. године је била укључена у конзерваторско-рестаураторске радове на зидном сликарству Богородичине цркве у Студеници. Добитница је стипендије Фонда за младе таленте Доситеја, као и неколико стипендија CEEPUS мреже за мобилност студената.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here