Живот са природом : Зима на Голији [видео]

Од 2001. подручје планине Голије стављено је под заштиту државе као Парк природе „Голија“, који је сврстан у I категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Због изузетне очуваности изворних природних вредности, али и због културних вредности, MAB/UNESCO комитет у оквиру Парка природе Голија прогласио је Резерват биосфере Голија – Студеница.