Библиотека манастира Студенице – нове границе очувања културне баштин

Као прва и једина српска манастирска библиотека која је прикључена на међународни онлајн библиографски систем COBISS и која се уређује према свим важећим националним и међународним стандардима, Библиотека манастира Студенице (БМСТ) постала је модел за уређивање манастирских библиотека и пример добре праксе сарадње црквених и световних институција.

Све библиотечке активности спроводе се у оквиру пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице, којим руководи проф. др Маја Анђелковић, а чији је носилац манастир Студеница, и суфинансира га Министарство културе и информисања РС. Сарадници на пројекту су библиотекари Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, Народне библиотеке „Вук Караџић“ и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“.

У домену манастирских бибилиотечких делатности само у 2017. години инвентарисана је и сигнирана 4.561 публикација; каталогизовано је 6.269 публикација (4.070 монографских и 2199 серијских – 643 годишта, 57 наслова); прегледан је један део фонда старих и ретких књига, и извршена потпуна идентификација за 20 јединица које су уписане у НБС регистар старих и ретких књига.

Важност студеничког храма и њему припадајућих књига подразумева континуирани рад, па ће се и у наредној години наставити са радом у БМСТ, поготово у најважнијем сегменту – старе и ретке књиге. Потпуна уређеност, видљивост и претраживост фонда, уз предстојећу дигитализацију и рестаурацију, представља велики напредак у очувању и презентовању српске културне баштине, особито Студенице као културног добра изузетног значаја и под заштитом Унеска.

Извор: Манастир Студеница