Dani Milunke Savić [foto]

8. oktobra 2018. Vesti, Kultura0

Na granici između Kraljevine Srbije i Osmanlijske carevine početkom 20. veka u malom selu Korpivnica, kod Jošaničke Banje, u Starom Rasu živela je jedna stasita devojka koja je bila izuzetno vredna i spretna.  Burni događaji koji su zadestili našu otadžbinu u to vreme iznedrili su mnogo heroja… a među njima se svakako izdvaja jedna žena sa srcem lava i okom sokola – Milunka Savić.

Manifestacija „Dani Milunke Savić“, treća po redu, održana je 5. i 6. oktobra u Jošaničkoj Banji.

Prvog dana manifestacije, održan je kulturno-umetnički program u Domu kulture u Jošaničkoj Banji, a drugog dana u selu Koprivnica ispred njene rodne kuće, koja je obnovljena tokom 2015. godine.

Ideja organizatora manifestacije – Centra za kulturu Gradac iz Raške, je oživljavanje uspomene na junaštvo i plemenitost Milunke Savić sa ciljem da manifestacija zaživi i postane značajna kulturno-turistička manifestacija ovog kraja.

Foto: Centar za kulturu Gradac

VIDEO IZVEŠTAJ