Краљ Стефан Првовенчани [видео ]

У оквиру акције „Заволи Воли Глас Србије“ изашла је друга верзија песме у част краља Стефана Првовенчаног ауторке Маје Ковачевић.