Краљ Стефан Првовенчани [видео ]

У оквиру акције „Заволи Воли Глас Србије“ изашла је друга верзија песме у част краља Стефана Првовенчаног ауторке Маје Ковачевић.

https://www.youtube.com/watch?v=5o-HkWqSCXA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25zIHHgbMUjWupEHlAx1qTcFugSxsYDgSofxR2Ba3KQdpvyd0Keoij4is