Радочело – Успон на врх Кривача [видео]

Радочело је планински венац који се пружа правцем североисток-југозапад у дужини око 15 километара. Веома је богата квалитетном изворском водом, пашњацима, шумом као и боровницама. Највиши врх је Кривача-Мравиња Главица који се налази на 1643 метра надморске висине.

До Радочела се стиже многобројним прилазима од којих су најпознатији (самим тим и најквалитетнији) правац из села Палеж и други правац преко Рудна и Бзовика, док је последњих година најквалитетнији и самим тим и најатрактивнији прилаз из места Мланча .

Погледајте успон на Кривачу. Вања Николић Петровић са Бојаном Кошанин, из ПД „Радочело“, из Ушћа.