Радови у манастиру Студеница 2017. [видео]

Извођење конзерваторско-рестаураторских радова у манастиру Студеница у овој години обухвата завршетак археолошких истраживања пирга који је датован у рани 15. век, са конзервацијом, делимичном обновом и презентацијом унутар манастирског комплекса, радове на санацији кровних конструкција и препокривању Савине трпезарије и Ризнице, обнову дрвене прилазне конструкције у Горњој испосници Светог Саве, као и уређење винског подрума у конаку из 18. века.