Obnova najdragocenijih fresaka iz doba Nemanjića u Studenici

22. juna 2018. Vesti, Kultura0

U Bogorodičinoj crkvi u Studenici u toku su pripreme za do sad najobimnije radove na obnovi zidnog slikarstva u  podkupolnom prostoru.

Za tu priliku je ovih dana montirana impozantna skela u čitavom naosu sa prostranom platformom koja je  postavljena do same  kupole i obuhvata sve inače nepristupačne delove zidova na kojima su vremenom oštećene freske.  Time je omogućen komforan i bezbedan rad stručnjaka konzervatora- restauratora, ali i potpuno neometana  upotreba prostora crkve za bogosluženje i  posete turista .

Planirano je da budu završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na najstarijim i najdragocenijim freskama  koje se nalaze u najvišim zonama objekta kao što je Ktitorski natpis Svetog Save, Nerukotvreni ubrus i  Jevanđelisti. Osim toga paralelno će teći radovi u nižim zonama, na teško oštećenim freskama starozavetnih proroka oko  prozora na severnom zidu  gde se nalazi i  jedistveni originalni vitraž iz doba Nemanjića.

Skele će takođe biti montirane ispred  najznačajnijih kompozicija kao što je slavno Studeničko Raspeće, Bogorodica Studenička, Sveti Sava Osvećeni i Sveti Jovan Krstitelj gde je u planu da budu izvedeni interventni početni radovi i pripreme za sveobuhvatne radove koji će biti nastavljeni narednih sezona.

Sredstva za radove je izdvojila Vlada Republike Srbije a ona će namenski biti realizovana preko Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije uz konstantan stručni nadzor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvođač radova je firma KOTO iz Beograda, a  projektovanje i montažu skele izvela je firma TOPERS.

Autor projekta konzervatorsko-restauratorskih radova i stručni nadzor :

mr Stojanka Samardžić, konzervator-restaurator slikarstva, stručni savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture